Kvalitet, Miljö och Säkerhet

TOPCRET är ett av de ledande företagen för tillverkning och applicering av microcement-ytor för golv, väggar och möbler.

TOPCRET har egna butiker och showrooms i Spanien och via sin franschiseorganisation så finns TOPCRET representerade i USA, Asien, Afrika och i många andra länder i Europa.

Som ett mål i vårt miljöarbete har vi utarbetat ett antal åtaganden för att, dels säkerställa hälsan och säkerheten för våra medarbetare, men också att ge våra kunder högsta möjliga kundnöjdhet på våra produkter med hänsyn tagen till vår miljö.

För att efterleva detta arbetar TOPCRET med följande mål:

* Vi arbetar löpande med att implementera, bibehålla och utveckla vårt ledningssystem inom kvalité, miljö och arbetsmiljö som baseras på standarden och regelverket från UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 och OHSAS 18001. Utöver detta är det en självklarhet att följa de lagar och förordningar som är relaterade och tillämpliga till våra produkter, service, säkerhet och hälsa.

* Vi åtar oss att ständigt arbeta för att utveckla arbetsmiljön för våra medarbetare och vidtar löpande åtgärder för att förbättra detta.

* Vi utvärderar regelbundet vårt arbete inom områdena säkerhet, hygien, ergonomi och hälsa med syfte att löpande förbättra våra arbetsmetoder.

* Vår målsättning är att erbjuda våra kunder produkter och service utifrån högsta kvalité.

* Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra våra tillverknings- och servicesystem med syfte att främja energieffektivitet samt om möjligt minska avfall och utsläpp som genereras av vår verksamhet.

* Vi uppmanar till en stor öppenhet hos våra egna medarbetare samt anslutna Franchisetagare för att delge information som kan förebygga risker samt effektivisera våra processer som är till gagn för vår miljö och säkerhet.

* Vi samarbetar med våra tillverkare och underleverantörer för att förbättra hälsan, säkerheten och kvalitén ur miljösynpunkt samt förmedlar detta löpande till våra medarbetare.

Barcelona, a 18 de Februari 2017


Manager