Företaget

Topcret grundades ur initiativ av två unga ingenjörer och entreprenörer som valde att distansera sig från en hetsande byggsektor genom att skapa deras produkt, Microcemento® en cementbaserad mikro-beläggning som skulle revolutionera inom design och inredning. När branschen pekade på det nybyggning, gav Topcret ett innovativt inslag som ger möjligheten att göra radikala renoveringar med minimal miljöpåverkan, utan att generera skräp eller rester.

Inledningsvis, både tillverkningsprocessen och installationen utfördes av bolagets nuvarande ägare. Med en liten investeringskapacitet, och med en utmanande kris som påverkade sektorn, men med en stor arbetskapacitet, ansträngning, organisation, vision och kontroll av deras tidiga jobb, organiserade de företaget som de har idag: mer än 25 arbetare, ett dotterbolag i London, 45 franchisers i över fem kontinenter och en innovativ, unik produkt på marknaden (Baxab®), vilket ger dem en fördel gentemot konkurrens sedan starten 2014.

I Topcret ställer de nu ambitiösa men realistiska mål med tanke på föetagets styrka i nuläget. Den intensiva aktiviteten hos FoU, som ständigt förbättrar produkten, placerar dem som ledare i branschen.

Den fortsatta strävan efter nöjda kunder är motorn för att fortsätta växa som företag och på ett sätt, socialt ansvarstagande, ta med sig sin del till samhället. För att vägleda dem, har de infört ISO 9000-standarden, som kommer att hålla dem på vägen av spetskompetens inom service och kvalitet.

Dess uppgift är att uppnå en större nationell och internationell närvaro som ett socialt ansvarstagande företag. För detta kommer deras strategi att vara baserad i de kommande åren för att möta miljökrav, hållbarhet och energieffektivitet i både sina produkter och sina anläggningar. I denna mening har de fått ISO 14000-certifiering.

Ett annat mål är baserad på att möta inte bara de rättsliga kraven i fråga om anställningstrygghet, men garanterar den med alla till buds stående medel. För detta ändamål har de certifierats med de strikta normerna OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

Deras värden bygger på begrepp såsom balans i livet, kontinuerligt stöd till sina dotterbolag, konstant uppdatering av teknik som används i arbetet, liksom kommunikation, att alltid förbli ett ungt och modernt företag anpassade till deras medier och sin tid. Som lever och ger liv till sin omgivning på ett sätt som är förenligt med hållbar tillväxt och att bevara miljön för att respektera framtiden.

Topcret vill presentera sitt företag på denna webbplats och överföra hela laget ett erkännande av allt arbete som har genomförts och hoppet om vägen de har framför sig.