CE certifiering

Baserat på det permanenta engagemanget för kvalitet, både Microcemento såsom Baxab marknadsförs med Europeiska gemenskapens (CE) märkning. Denna certifiering är en viktig indikator på en produkt som överensstämmer med lagstiftningen i Europeiska unionen och tillåter dess fria rörlighet inom den gemensamma marknaden.

Topcret garanteras genom denna certifiering, att dess produkter är lämpliga att säljas i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. CE-märkningen innebär att alla Topcrets produkter testas innan de släpps ut på marknaden och därför konstateras det att de inte bara uppfyller alla relevanta lagkrav, utan även alla väsentliga krav såsom säkerhet, hälsa och miljöskydd.

 

Topcret konstaterar med produktcertifiering och CE-märkning, en kvalitetssäkring av sina produkter över hela världen, då certifiering är erkänd i hela världen.