Συχνές ερωτήσεις για άδειες

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην επιχείρηση;
Μπορείτε να αποκτήσετε ένα franchise Topcret για την εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος, αποκτώντας μία άδεια Gold ή Silver. Και οι δύο άδειες σάς δίνουν την δυνατότητα να ωφεληθείτε από το know how της μάρκας και να αναλάβετε την εμπορία ενός καταλόγου αποκλειστικών προϊόντων με εγγυήσεις ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Topcret στην διεύθυνση franquicias@topcret.com

Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην Άδεια Gold και την Άδεια Silver;
Η διαφορά ανάμεσα στην Άδεια Gold και την Άδεια Silver έγκειται στην διάρκεια της σύμβασης εκμετάλλευσης. Η Gold δίνει αποκλειστικότητα περιοχής για περίοδο 5 ετών και η Silver για 1 έτος. Αυτό σημαίνει ότι και οι συμβατικές ευθύνες των δύο αδειών είναι επίσης διαφορετικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η άδεια Gold απαιτεί την καταβολή entry fee, ενώ η Silver όχι.

Μπορώ να αγοράσω υλικά της Topcret πριν από την απόκτηση της άδειας;
Για την εγγύηση της αποκλειστικότητας των προϊόντων της, η Topcret πωλεί υλικό μόνο στους κατόχους αδειών, και για τον λόγο αυτό δεν μπορείτε να αποκτήσετε ένα προϊόν Topcret χωρίς να έχετε αποκτήσει Άδεια. Έτσι, προστατεύεται η ποιότητα της εφαρμογής, καθώς μόνο οι κάτοχοι των Αδειών, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από την Topcret, θα μπορούν να εγκαθιστούν το προϊόν. Για να σας προσανατολίσουμε στην διαδικασία απόκτησης της Άδειας, η Topcret προσφέρει την δυνατότητα πραγματοποίησης τοποθετήσεων ως επίδειξη ώστε να μάθετε την λειτουργία του εμπορίου.