Σήμανση CE

Με γνώμονα την συνεχή μας δέσμευση στην ποιότητα, τόσο το Microcemento όσο και το Baxab διοχετεύονται στο εμπόριο με την διάκριση της Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η πιστοποίηση αποτελεί βασική ένδειξη της συμμόρφωσης των προϊόντων με την νομοθεσία της ΕΕ και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην κοινοτική αγορά.

Με την πιστοποίηση αυτή, η Topcret εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι κατάλληλα προς πώληση σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η σήμανση CE σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα της Topcret αξιολογούνται πριν από την εισαγωγή τους στην αγορά και, συνεπώς, διαπιστώνεται ότι πληρούν όχι μόνο τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις, αλλά και όλες τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την απόκτηση της Πιστοποίησης Προϊόντος και της Σήμανσης CE, η Topcret εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η εν λόγω πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο.