Περιβάλλον

Βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές με το Microcemento
Η Topcret αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσάρμοσε τα συστήματα διαχείρισής της στους απαιτητικούς περιβαλλοντικούς κανόνες του προτύπου ISO 14000

Χάρη στην δέσμευσή της για την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, η Topcret απέκτησε την πιστοποίηση ISO 14000 που χορηγείται από την παγκοσμίου φήμης TUV,

εγγυώμενη βιώσιμη ανάπτυξη της Ασφάλειας και της Ποιότητας, ως απάντηση στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις επαφές ανάμεσα στον άνθρωπο, την τεχνολογία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία επεκτείνει αυτή την δέσμευση σε όλους τους συνεργάτες της. Γι’ αυτό τον λόγο, όλοι όσοι εμπλέκονται σε οποιοδήποτε έργο ή εγκατάσταση δεσμεύονται να αναλαμβάνουν διαδικασίες για την φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος που απαιτεί η Topcret.