εταιρεία

Η Topcret γεννήθηκε από την πρωτοβουλία δύο νέων μηχανικών που θέλησαν να διαφοροποιηθούν από το πλήθος στον κατασκευαστικό κλάδο δημιουργώντας το προϊόν Microcemento®, ένα υλικό μικρο-επένδυσης από τσιμεντοκονία που έφερε την επανάσταση στον χώρο του design και της εσωτερικής διακόσμησης. Όταν οι επαγγελματίες του κλάδου μελετούσαν το νέο τους έργο, η Topcret έφερνε ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται ριζικές ανακαινίσεις με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς μπάζα ή απορρίμματα.

Αρχικά, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας αναλάμβαναν τόσο την διαδικασία της κατασκευής όσο και αυτή της εγκατάστασης. Με τις κατάλληλες επενδυτικές ικανότητες, και παρά την κρίση που πλήττει τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά με δουλειά, προσπάθεια, οργάνωση, όραμα και έλεγχο των αρχικών τους έργων, κατάφεραν να φέρουν την εταιρεία στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα: πάνω από 25 εργαζόμενοι, μία θυγατρική στο Λονδίνο, 45 franchises στις πέντε ηπείρους και ένα καινοτόμο προϊόν, μοναδικό στην αγορά (Baxab®) που απομακρύνει την εταιρεία από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, ήδη μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυσή της το 2014.

Στην Topcret θέτουμε πλέον φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους, δεδομένης της εδραίωσης της εταιρείας. Η έντονη δραστηριότητα του τμήματος R+D, που επικεντρώνεται στην διαρκή βελτίωση του προϊόντος, τοποθετεί την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο.

Η συνεχής προσπάθεια για την ικανοποίηση των πελατών αποτελεί μοχλό για την διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, προσθέτοντας το δικό της λιθαράκι στην κοινωνία. Προς τον σκοπό αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9000, το οποίο την διατηρεί στο μονοπάτι της αριστείας στην εξυπηρέτηση πελατών και στην ποιότητα των προϊόντων.

Αποστολή μας είναι να αυξήσουμε την εθνική και διεθνή μας παρουσία ως εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική μας θα βασίζεται τα επόμενα χρόνια στην συμμόρφωση με κανόνες σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος, την βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα, τόσο στα προϊόντα όσο και στις εγκαταστάσεις μας. Αυτό ήταν και το σκεπτικό με βάση το οποίο αποκτήθηκε η πιστοποίηση ISO 14000.

Ένας άλλος στόχος βασίζεται στην εκπλήρωση όχι μόνο των νομικών προϋποθέσεων όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και στην διασφάλισή της σε όλες τις μορφές. Για τον σκοπό αυτό, αποκτήσαμε την πιστοποίηση του προτύπου OHSAS 18001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Οι αξίες του προτύπου εδράζονται σε έννοιες όπως η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η συνεχής υποστήριξη των θυγατρικών εταιρειών, η διαρκής επικαιροποίηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, καθώς και των τεχνολογιών της επικοινωνίας, για την διατήρηση της θέσης μας ως μία νέα, σύγχρονη εταιρεία, κατάλληλα προσαρμοσμένη στο στοιχείο και την εποχή της. Μία εταιρεία που ζει και δίνει ζωή στο περιβάλλον της με τρόπο συνεκτικό, διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό προς το περιβάλλον για την εγγύηση του μέλλοντος.

Με την ιστοσελίδα της, η Topcret θέλει να παρουσιάσει την εταιρεία και να ευχαριστήσει την ομάδα της για τις προσπάθειές της και για το έργο της στο μέλλον.