Ανακαινίσεις

Χρησιμοποιήστε το Microcemento για την ανακαίνιση της οικίας ή του καταστήματός σας, τόσο σε δάπεδα, τοίχους, μπάνια ή κουζίνες, κάνοντας μία από τις καλύτερες επιλογές της αγοράς. Οι κορυφαίες εταιρείες design εσωτερικών χώρων βεβαιώνουν ότι τα οφέλη τους έναντι άλλων, πιο συμβατικών υλικών, είναι πολλαπλά.

Χωρίς ανάγκη για χορήγηση άδειας εργασιών, χωρίς μπάζα, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης του προϋπάρχοντος δαπέδου.

Τα πλεονεκτήματα για να επιλέξετε το Microcemento ή οποιοδήποτε άλλο υλικό επένδυσης της Topcret όπως το Baxab έναντι άλλων υλικών είναι σημαντικά: δεν χρειάζεται να ζητήσετε άδεια εκτέλεσης εργασιών ή να αφαιρέσετε το υφιστάμενο δάπεδο, κάνοντας την εφαρμογή τους γρήγορη και απλή. Ο προϋπολογισμός είναι έτσι πιο οικονομικός σε σύγκριση με άλλες, περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους ανακαίνισης, όπου πρέπει να αφαιρεθεί ο τοίχος ή η επιφάνεια και να ξεφορτωθείτε τα μπάζα.